Nhập khẩu phế liệu nhôm

Nhập khẩu phế liệu nhôm để tăng lượng nhôm cho mục đích tái chế.

Hiện nay, nhôm nguyên liệu từ các quặng nhôm càng trở nên khan hiếm và đắt đỏ. Do đó tái chế nhôm là bước đi khôn ngoan vừa tiết kiệm chi phí, vừa dễ thực hiện và ít gây ảnh hưởng tới môi trường.

Nhiều quốc gia lựa chọn nhập khẩu phế liệu nhôm, tái chế nhôm thay vì mua nhôm quặng.

Trong đó có Việt Nam. Nước ta không có quy định cấp nhập nhẩu phế liệu nhôm nên có nhiều công ty muốn nhập khẩu nhôm về bán cho các đơn vị tái chế.

Dưới đây là một số thông tin quan trọng mà phế liệu Phúc Lộc Tài chia sẻ về việc nhập khẩu phế liệu nhôm điều kiện cũng như thủ tục mời quý vị tham khảo

✅  Phúc Lộc Tài Thu mua phế liệu giá cao ✅  Phế liệu Phúc Lộc Tài thu mua phế liệu đồng, phề liệu nhôm, phế liệu sắt, inox, phế liệu khác giá cao hơn đơn vị khác tới 30%.
✅  Thu mua tận nơi ✅  Dịch vụ thu mua phế liệu tận nơi không ngại xa
✅  Cập nhật giá thường xuyên ✅  Công ty thường xuyên cập nhật bảng giá thu mua phế liệu mới nhất để quý khách tham khảo
✅  Báo giá nhanh, cân đo uy tín, thanh toán ngay ✅  Nhân viên định giá kinh nghiệm, báo giá nhanh với giá cao, cân đo phế liệu minh bạch, chính xác. Thanh toán 1 lần linh hoạt bằng tiền mặt hay chuyển khoản.

Điều kiện nhập khẩu nhôm phế liệu

Thủ tục xuất khẩu nhôm phế liệu

Các trường hợp nhập khẩu phế liệu nhôm

nhập khẩu phế liệu nhôm

1. Trường hợp công ty nhập khẩu phế liệu nhôm 1000 kg theo loại hình gia công, sản xuất hàng hoá xuất khẩu:

– Đối với 1000kg phế liệu nhôm công ty nhập khẩu là nguyên liệu phục vụ hoạt động sản xuất sản phẩm.

– Đối với 100kg nguyên liệu hao hụt tiếp tục đưa vào tái chế để sản xuất sản phẩm công ty không phải làm thủ tục hải quan. Tuy nhiên công ty phải xây dựng và lưu trữ định mức sử dụng nguyên liệu, vật tư cho từng mã sản phẩm tại công ty và xuất trình khi cơ quan hải quan kiểm tra theo quy định của pháp luật.

2. Về việc xử lý 50kg phế liệu bán tại thị trường nội địa.

2.1. Trường hợp công ty nhập khẩu nguyên liệu theo loại hình gia công:

– Thủ tục bán phế liệu tại thị trường nội địa thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điểm a Khoản 2 và Điểm a Khoản 3 Điều 64 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính, cụ thể:

Điều 64. Thủ tục hải quan xử lý nguyên liệu, vật tư dư thừa; phế liệu, phế phẩm; máy móc, thiết bị thuê, mượn

“1. Thời hạn xử lý nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị khi hợp đồng gia công kết thúc hoặc hết hiệu lực

a) Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày hợp đồng gia công kết thúc hoặc hết hiệu lực thực hiện, tổ chức, cá nhân có văn bản thông báo cho Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục quyết toán phương án giải quyết nguyên liệu, vật tư dư thừa; máy móc, thiết bị thuê, mượn; phế liệu, phế phẩm theo mẫu số 17/XL-HĐGC/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư này;

b) Chậm nhất 30 ngày kể từ ngày thông báo phương án giải quyết nguyên liệu, vật tư dư thừa, máy móc, thiết bị thuê, mượn, phế liệu, phế phẩm, tổ chức, cá nhân phải thực hiện xong thủ tục hải quan để giải quyết nguyên liệu, vật tư dư thừa, máy móc, thiết bị thuê, mượn, phế liệu, phế phẩm (nếu có).

2. Các hình thức xử lý

Căn cứ quy định của pháp luật Việt Nam và nội dung thoả thuận trong hợp đồng gia công, việc xử lý nguyên liệu, vật tư dư thừa, phế liệu, phế phẩm, máy móc, thiết bị thuê, mượn để gia công được thực hiện như sau:

a) Bán tại thị trường Việt Nam;

…3. Thủ tục hải quan

a) Thủ tục hải quan bán, biếu tặng nguyên liệu, vật tư dư thừa ngoài định mức, máy móc, thiết bị thuê, mượn tại thị trường Việt Nam:

a.1) Trường hợp người mua, người được biếu tặng là bên nhận gia công thì làm thủ tục thay đổi mục đích sử dụng theo quy định tại Điều 21 Thông tư này;

a.2) Trường hợp người mua, người được biếu tặng là tổ chức, cá nhận khác tại Việt Nam thì làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ theo quy định tại Điều 86 Thông tư này”.

– Căn cứ Khoản 4 Điều 10 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ quy định:

“Điều 10. Miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để gia công, sản phẩm gia công xuất khẩu

…4. Phế liệu, phế phẩm và nguyên liệu, vật tư dư thừa đã nhập khẩu để gia công không quá 3% tổng lượng của từng nguyên liệu, vật tư thực nhập khẩu theo hợp đồng gia công được miễn thuế nhập khẩu khi tiêu thụ nội địa, nhưng phải kê khai nộp thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường (nếu có) cho cơ quan hải quan”.

Đối với 50kg phế liệu thu được trong quá trình sản xuất chiếm 5% tổng lượng nguyên liệu nhập khẩu nên theo quy định tại Nghị định 134/2016/NĐ-CP công ty không được miễn thuế nhập khẩu khi chuyển tiêu thụ nội địa đối với lượng phế liệu này và phải làm thủ tục hải quan.

2.2. Trường hợp công ty nhập khẩu theo loại hình nhập sản xuất hàng hoá xuất khẩu:

nhập khẩu phế liệu nhôm

nhập khẩu phế liệu nhôm
nhập khẩu phế liệu nhôm

– Tham khảo quy định tại Điều 71 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính:

“Điều 71. Thủ tục xử lý phế liệu, phế phẩm tiêu thụ nội địa

1. Phế liệu, phế phẩm nằm trong định mức thực tế để sản xuất hàng hóa xuất khẩu (ví dụ: vỏ lạc trong quá trình gia công lạc vỏ thành lạc nhân) khi bán, tiêu thụ nội địa không phải làm thủ tục hải quan nhưng phải kê khai nộp thuế với cơ quan thuế nội địa theo quy định của pháp luật về thuế.

2. Phế liệu, phế phẩm nằm ngoài định mức thực tế để sản xuất hàng hóa xuất khẩu khi bán, tiêu thụ nội địa thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 21 Thông tư này”.

Theo quy định hiện hành, hàng hoá là nguyên phụ liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu sẽ được miễn thuế. Đề nghị công ty xác định phế liệu như đã nêu thuộc những tờ khai nhập khẩu trong giai đoạn nào để áp dụng chính sách thuế cho phù hợp.

Do số phế liệu ngoài định mức thực tế không cấu thành trong sản phẩm xuất khẩu sẽ không được miễn thuế. Về nguyên tắc quản lý thuế XNK, công ty phải thực hiện kê khai chuyển mục đích sử dụng và nộp đủ các loại thuế trên số phế liệu ngoài định mức thực tế để sản xuất hàng xuất khẩu.

3. Trường hợp công ty nhập khẩu phế liệu nhôm 1000 kg theo loại hình nhập kinh doanh.

Công ty đã nộp đầy đủ các loại thuế và đã thực hiện đầy đủ chính sách quản lý hàng hoá xuất khẩu nhập khẩu theo quy định, doanh nghiệp chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng đúng mục tiêu quy định tại Giấy phép đầu tư và các quy định khác hiện hành.

Thuế nhập khẩu phế liệu nhôm

nhập khẩu phế liệu nhôm

Tổng cục Hải quan cho biết, mặt hàng nhôm phế liệu thuộc NK nhóm 76.02, nhôm hợp kim chưa gia công dạng thỏi XK thuộc nhóm 76.01.

Cụ thể, Tổng cục Hải quan cho biết, chính sách thuế đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện NK để gia công sản xuất XK; sản phẩm hoàn chỉnh NK để gắn vào sản phẩm gia công; sản phẩm gia công XK được quy định tại khoản 6 Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK và Điều 10 Nghị định 134/2016/NĐ-CP.

Chính sách thuế đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện NK để sản xuất hàng hóa XK được quy định tại khoản 7 Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK và Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP.

Đối với mã số thuế và thuế XK, thuế NK đối với mặt hàng nhôm phế liệu, nhôm hợp kim chưa gia công dạng thỏi được quy định tại Nghị định 122/2016/NĐ-CP về Biểu thuế XK, Biểu thuế NK ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế NK ngoài hạn ngạch thuế quan, cụ thể như sau:

Mặt hàng “phế liệu nhôm” thuộc nhóm 76.02, mã số 7602.00.00 “Phế liệu và mảnh vụn nhôm”, thuế suất thuế NK ưu đãi 0%.

Mặt hàng “nhôm hợp kim chưa gia công dạng thỏi” thuộc nhóm 76.01- nhôm chưa gia công, phân nhóm 7601.20.00- Hợp kim nhôm, thuế suất thuế XK 10%.

Bảng giá thu mua phế liệu cập nhật mới nhất từ Phúc Lộc Tài

Chúng tôi xin gửi lời tri ân và lòng biết ơn đến quý vị đã đồng hành và hỗ trợ chúng tôi trong hành trình biến phế liệu thành nguồn tài nguyên có giá trị. Tại Phúc Lộc Tài, chúng tôi luôn tin rằng giá trị có thể được tìm thấy ở khắp mọi nơi, thậm chí cả trong những thứ được xem là phế liệu.

Hôm nay, chúng tôi rất phấn khích được giới thiệu Bảng giá thu mua phế liệu cập nhật mới nhất từ Phúc Lộc Tài. Đây không chỉ là một danh sách giá trị của từng loại phế liệu mà còn là một cơ hội để chúng ta cùng nhau khám phá và tận dụng tối đa giá trị tiềm ẩn trong lĩnh vực này.

Bảng giá này không chỉ là số liệu, mà là sự thể hiện của sứ mệnh của chúng tôi – biến phế liệu thành cơ hội và tài nguyên quý báu. Chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng để đảm bảo rằng chúng tôi cung cấp giá trị công bằng và minh bạch cho từng loại phế liệu.

Chúng tôi mời quý vị tham khảo Bảng giá này và liên hệ với chúng tôi để thảo luận về cách chúng ta có thể hợp tác để biến đổi nguồn phế liệu của quý vị thành cơ hội kinh doanh và bền vững. Phúc Lộc Tài cam kết luôn sẵn sàng lắng nghe và hỗ trợ quý vị trong hành trình khám phá giá trị mới từ phế liệu.

Cảm ơn quý vị đã là một phần quan trọng của sứ mệnh của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng sẽ cùng nhau xây dựng một tương lai tươi sáng hơn cho thế giới và môi trường.

Giá phế liệu đồng, giá phế liệu nhôm, phế liệu sắt, phế liệu inox sẽ có trong bảng tổng hợp dưới đây của Phúc Lộc Tài.

Thu Mua phế liệu Phân Loại Đơn Giá (VND)
Phế liệu đồng Đồng 80.000 – 220.000
Đồng đỏ 105.000 – 180.000
Đồng vàng 95.000 – 160.000
Mạt đồng vàng 75.000 – 130.000
Đồng cháy 90.000 – 150.000
Phế liệu sắt Sắt đặc 9.000 – 20.000
Sắt vụn 6000 – 12.000
Sắt gỉ sét 7.000 – 15.000
Bazo sắt 6.000 – 10.000
Sắt công trình 7.000 – 14.000
Dây sắt thép 10,500
Phế liệu nhựa ABS 22.000 – 32.000
Nhựa đầu keo 10.000 – 20.000
PP 15000 – 25000
PVC 8500 – 25000
HI 15.000 – 25000
Phế liệu Inox Loại 201 15.000 – 25000
Loại 304 31.000 – 55.000
Loại 316 35.000 – 45.000
Loại 430 12.000 – 25.000
Phế Liệu Nhôm Nhôm loại 1 ( nhôm đặc nguyên chất, nhôm thanh, nhôm định hình) 45.000 – 93.000
Nhôm loại 2 (hợp kim nhôm, nhôm thừa vụn nát) 40.000 – 72.000
Nhôm loại 3 (vụn nhôm, ba dớ nhôm, mạt nhôm) 12.000 – 55.000
Nhôm dẻo 30.000 – 44.000
Nhôm máy 20.500 – 40.000
Phế Liệu Hợp kim  Mũi khoan, Dao phay, Dao chặt, Bánh cán, Khuôn hợp kim, carbay 380.000 – 610.000
Thiếc 180.000 – 680.000
Phế Liệu Niken Phế Liệu Niken 300.000 – 380.000
Phế Liệu bo mach điện tử Phế Liệu bo mach điện tử 305.000 – 1.000.000
Phế Liệu Chì Chì thiếc cục, chì thiếc dẻo, thiếc cuộn, thiếc cây 385.000 – 555.000
Chì bình, chì lưới, chì XQuang 50.000 – 80.000
Phế Liệu Giấy Giấy carton 5.500 – 15.000
Giấy báo 6,000 – 10.000
Giấy photo 6,000 – 10.000

Lưu ý: Giá thu mua phế liệu trong bảng có thể thay đổi theo thời giá mà công ty chưa kịp thông tin đến quý khách.

Để chắc chắn về giá quý khách nên liên hệ ngay với công ty theo hotline ghim trên màn hình để được báo giá mới và đúng nhất.

CÔNG TY THU MUA PHẾ LIỆU PHÚC LỘC TÀI

Địa chỉ 1: Số 30 Đường số 18, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, tp. HCM

Số Điện Thoại: 0973311514

Web: https://phelieuphucloctai.com/

Email: phelieuphucloc79@gmail.com

Tham gia bình luận: