Mẫu hợp đồng mua bán sắt thép phế liệu

Mẫu hợp đồng mua bán sắt thép phế liệu dùng để thực hiện giao dịch mua bán phế liệu giữa đơn vị thu mua phế liệu và cá nhân hoặc tổ chức bán phế liệu mà cụ thể ở đây là phế liệu sắt thép

Mẫu hợp đồng mua bán sắt thép phế liệu có đối tượng là những sản phẩm sắt thép đã qua quá trình sử dụng, được tháo dỡ từ những công trình phá dỡ hay là sản phẩm thừa, lỗi trong quá trình sản xuất không còn có thể sử dụng theo mục đích ban đầu. Sắt thép này thông thường sẽ cần được tái chế lại hoặc quay trở lại quy trình gia công để nhằm các mục đích khách nhau. Các đơn vị có dây chuyền sản xuất tái chế phù hợp sẽ là bên mua trong thỏa thuận mua bán phế liệu này hoặc cũng có thể là các đơn vị trung gian có phạm vi hoạt động là phân loại trước khi chuyển cho đơn vị tái chế.

Việc mua bán phế liệu là hoạt động được quản lý chặt chẽ của nhà nước nhằm đảm bảo an toàn cho môi trường, vì vậy các bên cần đặc biệt lưu ý các thỏa thuận tại Hợp đồng mua bán loại đối tượng này.

Mẫu hợp đồng mua bán sắt thép phế liệu

Định nghĩa mẫu hợp đồng mua bán phế liệu là gì?

Hợp đồng mua bán phế liệu là mẫu bản hợp đồng được cá nhân, tổ chức sử dụng để ghi chép về việc ký kết sự thỏa thuận của các bên. Mẫu nêu rõ thông tin của các bên ký kết, quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên…

Các mẫu hợp đồng mua bán sắt thép phế liệu cơ bản

Hợp đồng thu mua phế liệu là thủ tục hành chính được cá nhân, tổ chức sử dụng để ghi lại việc ký kết thỏa thuận giữa các bên về mức giá, số lượng, chất lượng,… Các mẫu hợp đồng đều nêu rõ thông tin và quyền lợi, nghĩa vụ của các bên ký kết.

Phúc Lộc Tài sẽ đưa ra 2 loại mẫu hợp đồng thu mua phế liệu cơ bản. Ngoài ra, tùy từng trường hợp, bạn có thể sửa một số điều để có bản hợp đồng phù hợp với nhất.

Hợp đồng thu mua phế liệu 

Trước tiên, là hợp đồng thu mua phế liệu. Đây là loại hợp đồng quy định về giá thành, số lượng của phế liệu trong một khoảng thời gian nhất định nào đó.

Biên bản thanh lý hợp đồng mua bán phế liệu

Còn hợp đồng thanh lý phế liệu là một biểu mẫu sau khi hoàn thành việc thu mua phế liệu nhằm chấm dứt giao dịch mua bán của hai bên.

Tại sao cần phải có hợp đồng thu mua phế liệu?

Trong bất kỳ hoạt động kinh doanh, mua bán, làm ăn nào cũng đều cần phải có văn bản pháp lý nhằm đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của đôi bên. Hợp đồng thu mua phế liệu không chỉ là văn bản thỏa thuận về giá cả, số lượng,… mà còn là bằng chứng pháp lý cam kết trách nhiệm của bên mua bên bán. Nhờ đó, quá trình hợp tác sẽ được diễn ra rõ ràng, minh bạch cũng như đề phòng bất trắc khi xảy ra tranh chấp.

Lưu ý khi ký kết hợp đồng mua bán sắt thép phế liệu

Tất nhiên có hợp đồng là quan trọng, nhưng bạn hãy cân nhắc cẩn thận thật kỹ trước khi ký. Bởi hiện nay không ít những đơn vị dùng mưu mẹo để lừa đảo nếu bạn không đọc và nắm được toàn bộ thông tin trong hợp đồng. Chính vì vậy, trước khi ký kết hợp đồng ngoài việc xem xét kỹ càng các điều khoản cũng như quyền lợi cơ bản thì cần lưu ý một số điều sau:

Đơn vị, cơ sở thu mua phế liệu phải uy tín

Bạn nên xem thật kỹ những thông tinh, danh tính của người ký hợp đồng cũng như công ty phải có tên tuổi, nhận được những đánh giá tích cực từ khách hàng trước đó.

Quy định rõ ràng về những điều khoản khi vi phạm

Sẽ có những trường hợp không may là một trong hai bên vi phạm hợp đồng. Vì vậy, hãy bàn bạc với nhau về mức phạt hợp lý cho từng tình huống tương ứng.

Mức giá phế liệu đã bàn giao trước đó

Tiền nong luôn là vấn đề khiến nhiều người cần phải thận trong, giá thành của sản phẩm nên được ghi chú chính xác và chi tiết nhất. Bên cạnh đó, cần ghi thật rõ ràng về phương thức thanh toán và thời hạn thanh toán nhé.

Quyền lợi và nghĩa vụ của các bên phải minh bạch

Đây là yếu tố bắt buộc phải có trong hợp đồng để quá trình thỏa thuận được diễn ra suôn sẻ nhất.

Công chứng hợp đồng thu mua phế liệu

Hợp đồng sẽ chỉ có hiệu lực khi và chỉ khi các bên đều đồng ý xác nhận bằng chữ ký cửa mình. Nhưng để đảm bảo về mặt pháp lý và tránh gặp những rắc rối đáng tiếc sau này thì hợp đồng thu mua phải được mang đi công chứng.

Mẫu hợp đồng mua bán sắt thép phế liệu chi tiết

TÊN CÔNG TY
Số: …./HĐMB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
………………, ngày … tháng … năm …

HỢP ĐỒNG THU MUA SẮT THÉP PHẾ LIỆU

Căn cứ vào: 

  • Bộ Luật Dân sự số 91/2014/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội nước CHXHCNVN;
  • Luật Thương Mại số 36/2005/DH11 ngày 14/06/2005 của Quốc Hội nước CHXHCNVN;
  • Các văn bản pháp luật khác có liên quan;
  • Khả năng và nhu cầu của các bên;

Hôm nay, ngày … tháng … năm ….tại ………………………………., chúng tôi gồm có:

BÊN A: (Bên bán) …………………………………………………………………
Mã số thuế: …………………………………………………………………
Địa chỉ: …………………………………………………………………
Số fax: …………………………………………………………………
Đại diện theo pháp luật: …………………………………………………………………
CCCD/Hộ chiếu: …………………………………………………………………
Chức vụ: …………………………………………………………………

Và:

BÊN B: (Bên mua) …………………………………………………………………
Mã số thuế: …………………………………………………………………
Địa chỉ: …………………………………………………………………
Số fax: …………………………………………………………………
Đại diện theo pháp luật: …………………………………………………………………
CCCD/Hộ chiếu: …………………………………………………………………
Chức vụ: …………………………………………………………………

Hai Bên thoả thuận và thống nhất ký kết Hợp đồng mua bán vật tư (Sau đây gọi là “Hợp đồng”) với các điều kiện và điều khoản như sau:

ĐIỀU 1: PHẠM VI HỢP ĐỒNG

Theo thoả thuận của các Bên, Bên A sẽ giao cho Bên B sắt thép phế liệu (sau đây gọi là “Hàng hoá”) theo chi tiết như bảng dưới đây

STT Tên Hàng hoá Đơn vị tính Đơn giá
       
       
       

ĐIỀU 2: PHƯƠNG THỨC GIAO NHẬN HÀNG

2.1. Bên B thông báo Đơn đặt hàng bằng văn bản gửi cho Bên A, trong đó nêu rõ số lượng, quy cách, chủng loại hàng hoá, đơn giá, điều kiện giao nhận, thời gian giao nhận hàng và điều kiện thanh toán. Đơn đặt hàng phải gửi cho Bên A trước ít nhất 02 (hai) ngày trước thời gian Bên B nhận hàng trong Đơn đặt hàng.

2.2. Phương thức giao nhận

Thời gian giao hàng: ……………………………………………………………………………………………………….

Địa điểm giao hàng: ………………………………………………………………………………………………………..

Chi phí vận chuyển: Do Bên ….. chịu.

ĐIỀU 3: PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

3.1. Giá trị Hàng hoá được thanh toán căn cứ theo Biên bản giao nhận chi tiết giữa hai Bên.

3.2. Bên B sẽ thanh toán toàn bộ số tiền như trong biên bản giao nhận bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Bên A, cụ thể

Ngân hàng: ……………………………………………………………………………………………………………………..

Số tài khoản: …………………………………………………………………………………………………………………..

Tên người thụ hưởng: ……………………………………………………………………………………………………..

3.3. Bên B phải thanh toán trong thời gian tối đa … (…..) ngày sau khi  nhận hàng và đại diện Bên B kí biên bản giao nhận hàng.

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÁC BÊN

4.1. Bên A

– Bên A chịu trách nhiệm cung cấp Hàng hoá đúng danh mục và thời hạn thoả thuận.

– Chịu toàn bộ phí vận chuyển từ kho Bên A tới kho Bên B

– Xuất hoá đơn GTGT kịp thời cho Bên B.

– Bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu Bên B vi phạm bất kỳ điều khoản nào của hợp đồng này sau khi hoàn tất đầy đủ các thủ tục công nợ, phạt vi phạm hợp đồng giữa hai bên.

4.2. Bên B

– Nhận đúng, đủ khối lượng chủng loại hàng hóa.

– Thanh toán đúng hạn cho bên B.

– Tự bốc dỡ Hàng hóa từ phương tiện vận chuyển.

– Tự chịu trách nhiệm đối với Hàng hóa sau khi kí biên bản giao nhận.

– Tự chịu trách nhiệm về an toàn và vệ sinh môi trường.

– Bên B có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu bên A vi phạm bất kỳ điều khoản nào của hợp đồng này sau khi hoàn tất đầy đủ các thủ tục công nợ, phạt vi phạm hợp đồng giữa hai bên.

ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN BẢO MẬT THÔNG TIN

Trong suốt thời gian thực hiện cũng như sau khi chấm dứt hoặc hợp đồng hết hiệu lực, một trong hai bên phải tuyệt đối giữ bí mật thông tin của bên còn lại. Và phải hết sức cần trọng thực hiện các biện pháp bảo vệ các thông tin mật khỏi bị công khai.

ĐIỀU 6: ĐIỀU KHOẢN BẤT KHẢ KHÁNG

6.1. Mọi trường hợp, tình huống vượt quá khả năng chống chế hợp lý của bất kỳ bên nào như: chiến tranh, thiên tai, bãi công, hỏa hoạn, bạo loạn,… xảy ra sau khi hợp đồng có hiệu lực sẽ được coi là bất khả kháng.

6.2. Trong trường hợp xảy ra bất khả kháng và hậu quả xảy ra có thể liên quan đến việc thực hiện chậm trễ hợp đồng này, và do đó phải gia hạn thực hiện hợp đồng trong khoảng thời gian nhất định nào đó, trong vòng 14 (mười bốn) ngày kể từ ngày xuất hiện nguyên nhân gây chậm trễ, hai bên được quyền thông báo bằng văn bản chính thức cho nhau về sự chậm trễ hay hủy bỏ của Hợp đồng mà không chịu bất kỳ khoản bồi thường nào.

ĐIỀU 7: PHẠT VI PHẠM HỢP ĐỒNG VÀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

7.1. Trong thời hạn có hiệu lực của Hợp đồng, nếu một trong hai Bên không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ của mình theo quy định tại Điều 7 Hợp đồng này thì phải chịu một khoản tiền phạt là ……………………….. (Bằng chữ:…………………………………………). Ngoài ra còn phải bồi thường toàn bộ những thiệt hại thực tế phát sinh do việc vi phạm hợp đồng cho Bên kia. Bên bị vi phạm có nghĩa vụ chứng minh thiệt hại với Bên còn lại. Tiền phạt vi phạm hợp đồng và tiền bồi thường thiệt hại được trả chậm nhất trong vòng …. (……..) tháng sau khi sự vi phạm xảy ra và Bên bị vi phạm chấm dứt hợp đồng.

7.2. Nếu Bên A vi phạm về thời gian giao hàng mà không phải do điều kiện bất khả kháng hoặc không do lỗi của Bên B gây ra, Bên A phải chịu phạt …..% giá trị của phần hàng chậm giao cho mỗi ngày chậm giao. Phần tiền phạt giao chậm được trừ vào khoản tiền Bên B thanh toán cho Đơn hàng đó.

7.3. Nếu Bên B chậm trễ thanh toán so với thời gian quy định mà không phải do lỗi bất khả kháng hoặc do lỗi của Bên A thì Bên B phải trả phần lãi suất theo lãi vay ngắn hạn của ngân hàng Bên A sử dụng tại thời điểm trên tổng số tiền chậm thanh toán. Phần tiền phạt chậm sẽ được cộng vào khi thanh toán, tối đa không quá … (….) ngày.

ĐIỀU 8: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc, phát sinh tranh chấp, hai Bên sẽ tự thương lượng, giải quyết trên tinh thần hợp tác, thiện chí. Nếu không thương lượng được, các Bên có quyền yêu cầu Tòa án nhân dân cấp có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 9: HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG

9.1. Hợp đồng này có hiệu lực trong ….. ngày kể từ ngày ……./2020 đến ……/2020.

9.2. Hợp đồng sẽ được chấm dứt và tự thanh lý sau khi hai bên hoàn tất đầy đủ các thủ tục quyết toán hàng hóa và công nợ, phạt vi phạm hợp đồng giữa hai bên.

ĐIỀU 10: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

10.1. Các bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản đã ghi trong hợp đồng. Bất cứ sự thay đổi nào trong hợp đồng phải được lập thành văn bản và phải được hai bên chấp nhận.

10.2. Hợp đồng này được lập thành 04 bản bằng tiếng Việt có giá trị như nhau, Bên A giữ 02 bản, Bên B giữ 02 bản và có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký kết.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

Tải Mẫu hợp đồng mua bán sắt thép phế liệu

Mẫu hợp đồng mua bán sắt thép phế liệu

Phúc Lộc Tài cập nhật Giá thu mua phế liệu tổng hợp hôm nay

Trong ngày mới rạng ngời, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau tại góc thông tin Phúc Lộc Tài, nơi mà những con số và thông tin quan trọng được bày tỏa ánh sáng lên hành trình kinh doanh và đầu tư. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đặt tầm mắt vào một khía cạnh không thể thiếu của thị trường – Giá thu mua phế liệu tổng hợp.

Như một phần không thể tách rời trong cơ cấu kinh tế hiện nay, thị trường phế liệu tổng hợp đang ngày càng chiếm vị trí quan trọng và góp phần vào việc quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cập nhật những thông tin mới nhất về giá thu mua phế liệu tổng hợp trong bối cảnh thị trường hiện nay, từ những biến động thị trường đến những yếu tố thúc đẩy sự thay đổi.

Qua những con số và phân tích chi tiết, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những xu hướng và tiềm năng mà thị trường phế liệu tổng hợp mang lại. Điều này sẽ giúp cho những ai quan tâm đến lĩnh vực này có cái nhìn sâu sắc hơn, từ đó đưa ra các quyết định thông minh và hiệu quả hơn trong quá trình kinh doanh và đầu tư.

Hãy cùng bắt đầu hành trình khám phá thông tin và kiến thức mới tại Phúc Lộc Tài ngày hôm nay

Giá thu mua phế liệu, Thu mua phế liệu quận 11

Giá thu mua phế liệu thông tin mới nhất để quý khách hàng tham khảo.

Phúc Lộc Tài cập nhật bảng giá thu mua phế liệu tại Tphcm như sau:

Thu Mua phế liệu Phân Loại Đơn Giá (VND)
Thu mua Phế liệu đồng Đồng 80.000 – 350.000
Đồng đỏ 229.000 – 350.000
Đồng vàng 178.000 – 275.000
Mạt đồng vàng 75.000 – 170.000
Đồng cháy 90.000 – 150.000
Thu mua Phế liệu sắt Sắt đặc 14.000 – 27.000
Sắt vụn 7.000 – 13.000
Sắt gỉ sét 6.000 – 12.000
Bazo sắt 5.000 – 11.500
Sắt công trình 7.500 – 15.000
Dây sắt thép 9.000 – 13,500
Phế liệu nhựa ABS 22.000 – 32.000
Nhựa đầu keo 10.000 – 20.000
PP 15.000 – 25.000
PVC 8.500 – 25.000
HI 15.000 – 25.000
Thu mua Phế liệu Inox Loại 201 19.000 – 36.000
Loại 304 36.000 – 71.000
Loại 316 35.000 – 71.000
Loại 430 14.000 – 17.000
Thu mua Phế Liệu Nhôm Nhôm loại 1 ( nhôm đặc nguyên chất, nhôm thanh, nhôm định hình) 52.000 – 67.000
Nhôm loại 2 (hợp kim nhôm, nhôm thừa vụn nát) 45.000 – 63.000
Nhôm loại 3 (vụn nhôm, ba dớ nhôm, mạt nhôm) 39.000 – 55.000
Nhôm dẻo 45.000 – 58.000
Nhôm máy 55.500 – 64.000
Phế Liệu Hợp kim  Mũi khoan, Dao phay, Dao chặt, Bánh cán, Khuôn hợp kim, carbay 380.000 – 610.000
Thiếc 180.000 – 680.000
Phế Liệu Niken Phế Liệu Niken 300.000 – 380.000
Phế Liệu bo mach điện tử Phế Liệu bo mach điện tử 305.000 – 1.000.000
Phế Liệu Chì Chì thiếc cục, chì thiếc dẻo, thiếc cuộn, thiếc cây 385.000 – 555.000
Chì bình, chì lưới, chì XQuang 50.000 – 80.000
Phế Liệu Giấy Giấy carton 5.500 – 15.000
Giấy báo 6,000 – 10.000
Giấy photo 6,000 – 10.000

Lưu ý: Giá thu mua phế liệu trong bảng có thể thay đổi theo thời giá mà công ty chưa kịp thông tin đến quý khách.

Để chắc chắn về giá quý khách nên liên hệ ngay với công ty theo hotline ghim trên màn hình để được báo giá mới và đúng nhất.

Tham gia bình luận: