0973.311.514

Nhập khẩu phế liệu sắt thép

Nhập khẩu phế liệu sắt thép

Nhập khẩu phế liệu sắt thép với mục đích tái chế được nhiều công ty thực hiện. Người ta nhập khẩu phế liệu thép theo dạng mua các xác tàu cũ để khai thác phế liệu.

Có nhiều đơn vị muốn nhập khẩu phế liệu sắt thép tuy nhiên còn vướng bận thủ tục nhập khẩu phế liệu thép nên hiện có rất ít đơn vị thực hiện việc này.

Nếu công ty bạn đang có nhu cầu nhập khẩu phế liệu sắt thép mà chưa biết thủ tục như thế nào thì có thể tham khảo bài viết này của Phúc Lộc Tài.

✅  Phúc Lộc Tài Thu mua phế liệu giá cao✅  Phế liệu Phúc Lộc Tài thu mua phế liệu đồng, phề liệu nhôm, phế liệu sắt, inox, phế liệu khác giá cao hơn đơn vị khác tới 30%.
✅  Thu mua tận nơi✅  Dịch vụ thu mua phế liệu tận nơi không ngại xa
✅  Cập nhật giá thường xuyên✅  Công ty thường xuyên cập nhật bảng giá thu mua phế liệu mới nhất để quý khách tham khảo
✅  Báo giá nhanh, cân đo uy tín, thanh toán ngay✅  Nhân viên định giá kinh nghiệm, báo giá nhanh với giá cao, cân đo phế liệu minh bạch, chính xác. Thanh toán 1 lần linh hoạt bằng tiền mặt hay chuyển khoản.

Thủ tục nhập khẩu thép phế liệu

Nhập khẩu phế liệu sắt thép

Hồ sơ hải quan, thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Chương II Thông tư 38/2015/TT-BTC;

Về điều kiện nhập khẩu phế liệu:
Được quy định tại Điều 4 Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT ngày 15/11/2012 của liên Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường. Cụ thể như sau:

1. Thương nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất phải có đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 43 của Luật Bảo vệ môi trường và đã được cấp Giấy chứng nhận, cụ thể:

  • a) Có kho bãi (có quyền sở hữu hoặc đồng sở hữu, hoặc thuê) dành riêng cho việc tập kết phế liệu bảo đảm các điều kiện về bảo vệ môi trường;
  • b) Có công nghệ, thiết bị để tái chế phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu cho sản xuất;
  • c) Có phương án, giải pháp xử lý phế liệu nhập khẩu đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường; đảm bảo mọi chất thải từ quy trình sản xuất đều được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường;
  • d) Đã chấp hành tốt các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

2. Thương nhân nhập khẩu ủy thác phải đáp ứng các điều kiện sau:

  • a) Có hợp đồng ủy thác nhập khẩu ký với thương nhân đã được cấp Giấy chứng nhận, hợp đồng ủy thác nhập khẩu phế liệu phải ghi rõ loại phế liệu nhập khẩu và thành phần phế liệu nhập khẩu phù hợp với Giấy chứng nhận được cấp và quy định tại Khoản 1 Điều 5 củaThông tư này;
  • b) Hợp đồng nhập khẩu phế liệu phải ghi rõ nguồn gốc, thành phần phế liệu nhập khẩu phù hợp với hợp đồng ủy thác nhập khẩu nêu tại điểm a Khoản 2 Điều này và cam kết tái xuất phế liệu trong trường hợp phế liệu nhập khẩu về đến cửa khẩu nhưng không đạt các yêu cầu theo quy định tại Thông tư này”.

Nếu công ty bạn không đáp ứng một trong các điều kiện quy định tại Điều 4 Thông tư liên tịch số 34 nêu trên thì không được phép nhập khẩu phế liệu. Nếu công ty bạn đáp ứng điều kiện quy định đó thì được phép nhập khẩu.

DANH MỤC THÉP PHẾ LIỆU ĐƯỢC PHÉP NHẬP KHẨU TỪ NƯỚC NGOÀI ĐỂ LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BTNMT ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Số TTMã HSTên phế liệuMô tả phế liệu, yêu cầu chất lượng, mục đích sử dụng

18

7204

10

00

Phế liệu và mảnh vụn của gang.– Phế liệu nhập khẩu thuộc nhóm 7204 phải đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với sắt, thép phế liệu nhập khẩu QCVN 31:2010/BTNMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.

– Phế liệu nhập khẩu thuộc nhóm 7204 có thể ở dạng rời, hoặc được buộc thành bó, nhưng không được ép thành khối, không được đóng thành kiện, bánh.

– Không cho phép nhập khẩu mạt cưa, mạt giũa trong loại phế liệu sắt, thép có mã HS 7204 4100.

19

7204

21

00

Phế liệu và mảnh vụn của thép hợp kim: bằng thép không gỉ.

20

7204

29

00

Phế liệu và mảnh vụn của thép hợp kim: Loại khác (khác với loại bằng thép không gỉ).

21

7204

30

00

Phế liệu và mảnh vụn của sắt hoặc thép tráng thiếc.

22

7204

41

00

Phế liệu và mảnh vụn khác của sắt hoặc thép: Phoi tiện, phoi bào, mảnh vỡ, vảy cán, phoi cắt và bavia, chưa được ép thành khối hay đóng thành kiện, bánh.

23

7204

49

00

Phế liệu và mảnh vụn khác của sắt hoặc thép: Loại khác.

24

7204

50

00

Thỏi đúc phế liệu (bằng sắt, thép, gang) nấu lại.

Thuế nhập khẩu phế liệu sắt thép hiện nay

Nhập khẩu phế liệu sắt thép

Khi nhập khẩu Phế liệu sắt thép thuộc danh mục được nhập khẩu, người nhập khẩu có trách nhiệm nộp 2 loại thuế sau là Thuế nhập khẩu khẩu và thuế giá trị gia tăng.

Thuế nhập khẩu phế liệu sắt thép

Số thuế nhập khẩu phải đóng được được xác định dựa theo mã HS cụ thể của loại phế liệu sắt, thép nhập khẩu và mức thuế suất nhập khẩu tương ứng căn cứ vào

PHỤ LỤC I- BIỂU THUẾ XUẤT KHẨU THEO DANH MỤC MẶT HÀNG CHỊU THUẾ

(Kèm theo Nghị định số 57/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ)

Mã hàngMô tả hàng hóaThuế suất (%)
72.04Phế liệu và mảnh vụn sắt; thỏi đúc phế liệu nấu lại từ sắt hoặc thép.
7204.10.00– Phế liệu và mảnh vụn của gang đúc3
– Phế liệu và mảnh vụn của thép hợp kim:
7204.21.00– – Bằng thép không gỉ0
7204.29.00– – Loại khác0
7204.30.00– Phế liệu và mảnh vụn của sắt hoặc thép tráng thiếc0
– Phế liệu và mảnh vụn khác:
7204.41.00– – Phoi tiện, phoi bào, mảnh vỡ, vảy cán, mạt cưa, mạt giũa, phoi cắt và bavia, đã hoặc chưa được ép thành khối hay đóng thành kiện, bánh, bó3
7204.49.00– – Loại khác0
7204.50.00– Thỏi đúc phế liệu nấu lại3

Thuế giá trị gia tăng đối với nhập khẩu phế liệu sắt, thép

Theo Công văn số 902/TCT-CS hướng dẫn thực hiện thuế suất thuế GTGT đối với mặt hàng thép phế liệu tại Nghị định 15/2022/NĐ-CP , theo đó mặt hàng Thép phế liệu không thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT, Vẫn áp dụng mức thuế GTGT 10%

Nhập khẩu phế liệu sắt thép cần tuân thủ các quy định về ký quỹ

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 2020, có hiệu lực từ 10/1/2022. Trong đó quy định ký quỹ bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất, nhằm bảo đảm tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu chịu trách nhiệm xử lý rủi ro, nguy cơ ô nhiễm môi trường có thể phát sinh từ lô hàng phế liệu nhập khẩu.

Theo đó, tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu thực hiện ký quỹ tại Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam, hoặc quỹ bảo vệ môi trường cấp tỉnh, hoặc tổ chức tín dụng nơi tổ chức, cá nhân mở tài khoản giao dịch (tổ chức nhận ký quỹ). Việc ký quỹ thực hiện theo từng lô hàng, hoặc theo từng hợp đồng có thông tin và giá trị của lô hàng phế liệu nhập khẩu. Tiền ký quỹ được nộp, hoàn trả bằng tiền đồng Việt Nam và được hưởng lãi suất đã thỏa thuận theo quy định của pháp luật.

Tổ chức, cá nhân nhập khẩu sắt, thép phế liệu phải thực hiện ký quỹ bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất với số tiền được quy định như sau:

Khối lượng nhập khẩu dưới 500 tấn phải thực hiện ký quỹ 10% tổng giá trị lô hàng phế liệu nhập khẩu; khối lượng nhập khẩu từ 500 tấn đến dưới 1.000 tấn phải thực hiện ký quỹ 15% tổng giá trị lô hàng phế liệu nhập khẩu; khối lượng nhập khẩu từ 1.000 tấn trở lên phải thực hiện ký quỹ 20% tổng giá trị lô hàng phế liệu nhập khẩu.

Nhà máy tái chế sắt thép phế liệu, thu mua phế liệu uy tín, chuyên nghiệp

Trong thời điểm cạnh tranh gay gắt bởi các đơn vị gia nhập ngành nhiều như hiện nay, Phúc Lộc Tài vẫn tự tin tuyên bố Phúc Lộc Tài là đơn vị thu mua phế liệu uy tín nhất TPHCM nói riêng, đáng tin cậy hàng đầu Việt Nam nói chung.

Nếu khách hàng cần bán vài món đồ cũ hư, các cá nhân mua ve chai hoặc vựa phế liệu đều có thể đáp ứng. Song, nếu quý khách đại diện công ty, nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp thanh lý phẩm sắt tồn kho, sắt phế liệu số lượng hàng ngàn kg thậm chí hàng tấn? Một Nhà máy thu mua sắt phế liệu chuyên nghiệp như Phúc Lộc Tài mới thực sự là lựa chọn hoàn hảo.

Máy tái chế sắt thép phế liệu

Thu mua phế liệu đa dạng

Công ty phế liệu Phúc Lộc Tài tự hào là cơ sở thu mua phế liệu chất lượng nhất. Không chỉ thu mua sắt thép phế liệu, chúng tôi còn bao tiêu toàn bộ kho phế liệu khi quý khách có nhu cầu.

Bảng giá sắt phế liệu, thép phế liệu cao nhất

Phúc Lộc Tài cam kết đưa ra giá thu mua sắt thép phế liệu tốt nhất thị trường. Bảng giá phế liệu luôn công khai tại website. Bên cạnh đó là hàng loạt chính sách ưu đãi hấp dẫn khi quý khách thanh lý số lượng lớn, hợp tác lâu dài hay giới thiệu mối làm ăn mới cho công ty chúng tôi.

Quá trình thu mua hoàn tất trong ngày

Phúc Lộc Tài sở hữu đội ngũ công nhân viên có sức khỏe tốt, làm việc nhanh nhẹn và hệ thống phương tiện chuyên chở. Do đó, chúng tôi tiến hành định giá, thu gom và vận chuyển sắt phế liệu cực kỳ gọn gàng, nhanh chóng, từ đầu đến cuối chỉ gói gọn trong một ngày.

Thanh toán 100% giá trị đơn hàng trong một lần

Là công ty thu mua phế liệu sắt thép  quy mô lớn, nguồn tài chính dồi dào cho phép Phúc Lộc Tài thanh toán một lần một lượt 100% số tiền ứng với hợp đồng thu mua sắt phế liệu đã ký kết cùng quý khách.

Tất cả phế liệu săt được Phúc Lộc Tài thu mua sẽ được đưa tới nhà máy tái chế sắt thép phế liệu để loại phế liệu này có một vòng đời mới.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

CÔNG TY THU MUA PHẾ LIỆU PHÚC LỘC TÀI

Địa chỉ 1: Số 30, Đường số 18, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, tp. HCM

Số Điện Thoại: 0973311514

Web: https://phelieuphucloctai.com/

Email: phelieuphucloc79@gmail.com

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên kết hữu ích : Công ty seo, dịch vụ seo, hút hầm cầu, thu mua phế liệu, giá thép hình, giá cát san lấp, giá thép việt nhật, giá thép ống, chuyển nhà thành hưng, khoan cắt bê tông, khoan cắt bê tông, sắt thép xây dựng, xà gồ xây dựng , thiết kế và thi công nhà, bốc xếp, lắp đặt camera, sửa khóa tại nhà, thông cống nghẹt, Taxi nội bài, Taxi gia đình, taxi đưa đón sân bay, đặt xe sân bay, thu mua phế liệu thành phát, thu mua phế liệu phát thành đạt, thu mua phế liệu hưng thịnh, thu mua phế liệu miền nam, thu mua phế liệu ngọc diệp, thu mua phế liệu mạnh nhất,thu mua phế liệu phương nam, Thu mua phế liệu Sắt thép, Thu mua phế liệu Đồng, Thu mua phế liệu Nhôm, Thu mua phế liệu Inox, Mua phế liệu inox, Mua phế liệu nhôm, Mua phế liệu sắt, Mua phế liệu Đồng, Mua phế liệu giá cao