0973.311.514

Nhập khẩu phế liệu nhôm

Tư vấn về giá trị phế liệu nhôm và cách bán hiệu quả

Nhập khẩu phế liệu nhôm để tăng lượng nhôm cho mục đích tái chế.

Hiện nay, nhôm nguyên liệu từ các quặng nhôm càng trở nên khan hiếm và đắt đỏ. Do đó tái chế nhôm là bước đi khôn ngoan vừa tiết kiệm chi phí, vừa dễ thực hiện và ít gây ảnh hưởng tới môi trường.

Nhiều quốc gia lựa chọn nhập khẩu phế liệu nhôm, tái chế nhôm thay vì mua nhôm quặng.

Trong đó có Việt Nam. Nước ta không có quy định cấp nhập nhẩu phế liệu nhôm nên có nhiều công ty muốn nhập khẩu nhôm về bán cho các đơn vị tái chế.

Dưới đây là một số thông tin quan trọng mà phế liệu Phúc Lộc Tài chia sẻ về việc nhập khẩu phế liệu nhôm điều kiện cũng như thủ tục mời quý vị tham khảo

✅  Phúc Lộc Tài Thu mua phế liệu giá cao✅  Phế liệu Phúc Lộc Tài thu mua phế liệu đồng, phề liệu nhôm, phế liệu sắt, inox, phế liệu khác giá cao hơn đơn vị khác tới 30%.
✅  Thu mua tận nơi✅  Dịch vụ thu mua phế liệu tận nơi không ngại xa
✅  Cập nhật giá thường xuyên✅  Công ty thường xuyên cập nhật bảng giá thu mua phế liệu mới nhất để quý khách tham khảo
✅  Báo giá nhanh, cân đo uy tín, thanh toán ngay✅  Nhân viên định giá kinh nghiệm, báo giá nhanh với giá cao, cân đo phế liệu minh bạch, chính xác. Thanh toán 1 lần linh hoạt bằng tiền mặt hay chuyển khoản.

Điều kiện nhập khẩu nhôm phế liệu

Thủ tục xuất khẩu nhôm phế liệu

Các trường hợp nhập khẩu phế liệu nhôm

nhập khẩu phế liệu nhôm

1. Trường hợp công ty nhập khẩu phế liệu nhôm 1000 kg theo loại hình gia công, sản xuất hàng hoá xuất khẩu:

– Đối với 1000kg phế liệu nhôm công ty nhập khẩu là nguyên liệu phục vụ hoạt động sản xuất sản phẩm.

– Đối với 100kg nguyên liệu hao hụt tiếp tục đưa vào tái chế để sản xuất sản phẩm công ty không phải làm thủ tục hải quan. Tuy nhiên công ty phải xây dựng và lưu trữ định mức sử dụng nguyên liệu, vật tư cho từng mã sản phẩm tại công ty và xuất trình khi cơ quan hải quan kiểm tra theo quy định của pháp luật.

2. Về việc xử lý 50kg phế liệu bán tại thị trường nội địa.

2.1. Trường hợp công ty nhập khẩu nguyên liệu theo loại hình gia công:

– Thủ tục bán phế liệu tại thị trường nội địa thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điểm a Khoản 2 và Điểm a Khoản 3 Điều 64 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính, cụ thể:

Điều 64. Thủ tục hải quan xử lý nguyên liệu, vật tư dư thừa; phế liệu, phế phẩm; máy móc, thiết bị thuê, mượn

“1. Thời hạn xử lý nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị khi hợp đồng gia công kết thúc hoặc hết hiệu lực

a) Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày hợp đồng gia công kết thúc hoặc hết hiệu lực thực hiện, tổ chức, cá nhân có văn bản thông báo cho Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục quyết toán phương án giải quyết nguyên liệu, vật tư dư thừa; máy móc, thiết bị thuê, mượn; phế liệu, phế phẩm theo mẫu số 17/XL-HĐGC/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư này;

b) Chậm nhất 30 ngày kể từ ngày thông báo phương án giải quyết nguyên liệu, vật tư dư thừa, máy móc, thiết bị thuê, mượn, phế liệu, phế phẩm, tổ chức, cá nhân phải thực hiện xong thủ tục hải quan để giải quyết nguyên liệu, vật tư dư thừa, máy móc, thiết bị thuê, mượn, phế liệu, phế phẩm (nếu có).

2. Các hình thức xử lý

Căn cứ quy định của pháp luật Việt Nam và nội dung thoả thuận trong hợp đồng gia công, việc xử lý nguyên liệu, vật tư dư thừa, phế liệu, phế phẩm, máy móc, thiết bị thuê, mượn để gia công được thực hiện như sau:

a) Bán tại thị trường Việt Nam;

…3. Thủ tục hải quan

a) Thủ tục hải quan bán, biếu tặng nguyên liệu, vật tư dư thừa ngoài định mức, máy móc, thiết bị thuê, mượn tại thị trường Việt Nam:

a.1) Trường hợp người mua, người được biếu tặng là bên nhận gia công thì làm thủ tục thay đổi mục đích sử dụng theo quy định tại Điều 21 Thông tư này;

a.2) Trường hợp người mua, người được biếu tặng là tổ chức, cá nhận khác tại Việt Nam thì làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ theo quy định tại Điều 86 Thông tư này”.

– Căn cứ Khoản 4 Điều 10 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ quy định:

“Điều 10. Miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để gia công, sản phẩm gia công xuất khẩu

…4. Phế liệu, phế phẩm và nguyên liệu, vật tư dư thừa đã nhập khẩu để gia công không quá 3% tổng lượng của từng nguyên liệu, vật tư thực nhập khẩu theo hợp đồng gia công được miễn thuế nhập khẩu khi tiêu thụ nội địa, nhưng phải kê khai nộp thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường (nếu có) cho cơ quan hải quan”.

Đối với 50kg phế liệu thu được trong quá trình sản xuất chiếm 5% tổng lượng nguyên liệu nhập khẩu nên theo quy định tại Nghị định 134/2016/NĐ-CP công ty không được miễn thuế nhập khẩu khi chuyển tiêu thụ nội địa đối với lượng phế liệu này và phải làm thủ tục hải quan.

2.2. Trường hợp công ty nhập khẩu theo loại hình nhập sản xuất hàng hoá xuất khẩu:

nhập khẩu phế liệu nhôm

nhập khẩu phế liệu nhôm
nhập khẩu phế liệu nhôm

– Tham khảo quy định tại Điều 71 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính:

“Điều 71. Thủ tục xử lý phế liệu, phế phẩm tiêu thụ nội địa

1. Phế liệu, phế phẩm nằm trong định mức thực tế để sản xuất hàng hóa xuất khẩu (ví dụ: vỏ lạc trong quá trình gia công lạc vỏ thành lạc nhân) khi bán, tiêu thụ nội địa không phải làm thủ tục hải quan nhưng phải kê khai nộp thuế với cơ quan thuế nội địa theo quy định của pháp luật về thuế.

2. Phế liệu, phế phẩm nằm ngoài định mức thực tế để sản xuất hàng hóa xuất khẩu khi bán, tiêu thụ nội địa thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 21 Thông tư này”.

Theo quy định hiện hành, hàng hoá là nguyên phụ liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu sẽ được miễn thuế. Đề nghị công ty xác định phế liệu như đã nêu thuộc những tờ khai nhập khẩu trong giai đoạn nào để áp dụng chính sách thuế cho phù hợp.

Do số phế liệu ngoài định mức thực tế không cấu thành trong sản phẩm xuất khẩu sẽ không được miễn thuế. Về nguyên tắc quản lý thuế XNK, công ty phải thực hiện kê khai chuyển mục đích sử dụng và nộp đủ các loại thuế trên số phế liệu ngoài định mức thực tế để sản xuất hàng xuất khẩu.

3. Trường hợp công ty nhập khẩu phế liệu nhôm 1000 kg theo loại hình nhập kinh doanh.

Công ty đã nộp đầy đủ các loại thuế và đã thực hiện đầy đủ chính sách quản lý hàng hoá xuất khẩu nhập khẩu theo quy định, doanh nghiệp chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng đúng mục tiêu quy định tại Giấy phép đầu tư và các quy định khác hiện hành.

Thuế nhập khẩu phế liệu nhôm

nhập khẩu phế liệu nhôm

Tổng cục Hải quan cho biết, mặt hàng nhôm phế liệu thuộc NK nhóm 76.02, nhôm hợp kim chưa gia công dạng thỏi XK thuộc nhóm 76.01.

Cụ thể, Tổng cục Hải quan cho biết, chính sách thuế đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện NK để gia công sản xuất XK; sản phẩm hoàn chỉnh NK để gắn vào sản phẩm gia công; sản phẩm gia công XK được quy định tại khoản 6 Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK và Điều 10 Nghị định 134/2016/NĐ-CP.

Chính sách thuế đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện NK để sản xuất hàng hóa XK được quy định tại khoản 7 Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK và Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP.

Đối với mã số thuế và thuế XK, thuế NK đối với mặt hàng nhôm phế liệu, nhôm hợp kim chưa gia công dạng thỏi được quy định tại Nghị định 122/2016/NĐ-CP về Biểu thuế XK, Biểu thuế NK ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế NK ngoài hạn ngạch thuế quan, cụ thể như sau:

Mặt hàng “phế liệu nhôm” thuộc nhóm 76.02, mã số 7602.00.00 “Phế liệu và mảnh vụn nhôm”, thuế suất thuế NK ưu đãi 0%.

Mặt hàng “nhôm hợp kim chưa gia công dạng thỏi” thuộc nhóm 76.01- nhôm chưa gia công, phân nhóm 7601.20.00- Hợp kim nhôm, thuế suất thuế XK 10%.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên kết hữu ích : Công ty seo, dịch vụ seo, hút hầm cầu, thu mua phế liệu, giá thép hình, giá cát san lấp, giá thép việt nhật, giá thép ống, chuyển nhà thành hưng, khoan cắt bê tông, khoan cắt bê tông, sắt thép xây dựng, xà gồ xây dựng , thiết kế và thi công nhà, bốc xếp, lắp đặt camera, sửa khóa tại nhà, thông cống nghẹt, Taxi nội bài, Taxi gia đình, taxi đưa đón sân bay, đặt xe sân bay, thu mua phế liệu thành phát, thu mua phế liệu phát thành đạt, thu mua phế liệu hưng thịnh, thu mua phế liệu miền nam, thu mua phế liệu ngọc diệp, thu mua phế liệu mạnh nhất,thu mua phế liệu phương nam, Thu mua phế liệu Sắt thép, Thu mua phế liệu Đồng, Thu mua phế liệu Nhôm, Thu mua phế liệu Inox, Mua phế liệu inox, Mua phế liệu nhôm, Mua phế liệu sắt, Mua phế liệu Đồng, Mua phế liệu giá cao